przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Pełnomocnicy i Doradcy Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bugajska Beata  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin   Dyrektor Wydziału   336F   91 4245672, 91 4220069
Miszczuk Rafał  Pełnomocnik ds. Wyborów    Dyrektor Biura   281   91 4245229
Sygit Urszula  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura   231   91 4245695
Kaczmarczyk Michał  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością   Zastępca Dyrektora Biura   169   91 4245020
Hamera Dawid  Doradca Społeczny Prezydenta Miasta   Pełnomocnik PM   168C   91 4245020
Stempiński Szczepan  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa   Pełnomocnik PM   113   91 4245201
Wilkocki Michał  Doradca społeczny Prezydenta Miasta ds. polityki miejskiej   Doradca społeczny PM   168C   91 3000108