Pełnomocnicy PM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Miszczuk Rafał  Pełnomocnik ds. Wyborów    Dyrektor Biura   107   91 4245229
Kaczmarczyk Michał  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością   Zastępca Dyrektora Biura   169   91 4245020
Sygit Urszula  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura   231   91 4245695
Ilnicka-Mądry
Maria 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej   Pełnomocnik PM   113   91 4245201
Stempiński Szczepan  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. bezpieczeństwa   Pełnomocnik PM   113   91 4245201
Stopyra Jan  Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy senioralnej   Pełnomocnik PM   165A   91 4245021

Wydruk