panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Skarbnika Miasta     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Bondar Jarosław  Biuro Architekta Miasta   Architekt Miasta     91 4245892
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Dajer Łukasz  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245426
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
10  Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
11  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
12  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
13  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4245395, 91 4245407
14  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
15  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
16  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427100
17  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
18  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
19  Leszczyńska Joanna  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
20  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
21  Łabuń Maciej  Wydział Spraw Obywatelskich   Dyrektor Wydziału      91 4245000
22  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
23  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
24  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
25  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
26  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
27  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312
28  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
29  Stawarczyk Marek  Biuro Prawne   Kierownik Biura     91 4245758, 91 4245759
30  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496
31  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
32  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
33  Zaworska Katarzyna  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Dyrektor     91 4245182
34  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
35  Baj Małgorzata  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
36  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
37  Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zastępca Dyrektora     91 4245182
38  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
39  Chorąży Bartosz  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4331554
40  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
41  Felsztyńska Ilona  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427100
42  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
43  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
44  Gajewski Leon  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4245878
45  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
46  Gonerko Piotr  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
47  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
48  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
49  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
50  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora     91 4245421
51  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4220069
52  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
53  Królikowska Agnieszka  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4331573
54  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
55  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
56  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
57  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
58  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
59  Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
60  Pawlik Rafał  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora ds. Filii    
61  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110
62  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643
63  Siewruk Anna  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
64  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4351138
65  Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora i Generalny Projektant     91 4245740
66  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
67  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
68  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
69  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
70  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk