Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Bil-Modranka
Małgorzata 
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego   Kierownik Biura     91 4331560
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Skarbnika Miasta     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Brzozowska Anna  Wydział Gospodarki Komunalnej   p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245161
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Dajer Łukasz  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245426
Dębowski Michał  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków   Miejski Konserwator Zabytków     91 4351172
10  Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
11  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
12  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
13  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4245395, 91 4245407
14  Jurczak Katarzyna  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa   Kierownik Biura     91 4245912
15  Kaczmarek Longina  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Miejski Rzecznik Konsumentów     91 4245170, fax  91 4223779
16  Kalina-Dzwonkowska
Anna 
Biuro Informacji Publicznej   Kierownik Biura     91 4351270
17  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
18  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
19  Księżopolski Rafał  Biuro Zarządzania Energią   Kierownik Biura     91 4245081
20  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
21  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
22  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
23  Maćkowska Agnieszka  Wydział Kultury   p.o. Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
24  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
25  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
26  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor     91 4351268, 91 4245110
27  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
28  Rabińska Wiesława  Wydział Architektury i Budownictwa   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
29  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
30  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
31  Stawarczyk Marek  Biuro Prawne   Dyrektor Biura     91 4245758, 91 4245759
32  Stolarz Emilia  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312
33  Sygit Urszula  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura     91 4245695
34  Taraciński Przemysław  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
35  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496
36  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
37  Wasieńko-Stefanowska
Olga 
Biuro Rewitalizacji   Kierownik Biura     91 4245834
38  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
39  Wnuk Wojciech  Biuro Geodety Miasta   Geodeta Miasta     91 4245524
40  Żbikowski Andrzej  Wydział Spraw Obywatelskich   Dyrektor Wydziału    
41  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
42  Antkowiak Agnieszka  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
43  Baj Małgorzata  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
44  Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245621
45  Bylińska Agnieszka  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4245113
46  Chorąży Bartosz  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4331554
47  Domińczak Edyta  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
48  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
49  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Architektury i Budownictwa   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
50  Gawron Agnieszka  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora    
51  Głowacka Elżbieta  Wydział Architektury i Budownictwa   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
52  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
53  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
54  Janowski Grzegorz  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245643
55  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
56  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora     91 4245421
57  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
58  Królikowska Agnieszka  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4220069
59  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
60  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245852
61  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
62  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
63  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
64  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora     91 4245528
65  Pawlik Rafał  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora ds. Filii    
66  Peryt Łukasz  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów     91 4245136
67  Siewruk Anna  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
68  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora ds. technicznych     91 4351138
69  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
70  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora ds. systemów     91 4245776
71  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
72  Wiechetek Natalia  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora     91 4245643
73  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC