panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Bondar Jarosław  Biuro Architekta Miasta   Architekt Miasta     91 4245892
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
10  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
11  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
12  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4245395, 91 4245407
13  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
14  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
15  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427100
16  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
17  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
18  Leszczyńska Joanna  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
19  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
20  Łabuń Maciej  Wydział Spraw Obywatelskich   Dyrektor Wydziału      91 4245000
21  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
22  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
23  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
24  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
25  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
26  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312
27  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
28  Stawarczyk Marek  Biuro Prawne   Kierownik Biura     91 4245758, 91 4245759
29  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
30  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496
31  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
32  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
33  Zaworska Katarzyna  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Dyrektor     91 4245182
34  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
35  Baj Małgorzata  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
36  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
37  Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zastępca Dyrektora     91 4245182
38  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
39  Chorąży Bartosz  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4331554
40  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
41  Felsztyńska Ilona  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427100
42  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
43  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
44  Gajewski Leon  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4245878
45  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
46  Gonerko Piotr  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
47  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
48  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
49  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
50  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
51  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora     91 4245421
52  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4220069
53  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
54  Królikowska Agnieszka  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4331573
55  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
56  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
57  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
58  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
59  Matuszczak Izabela  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
60  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
61  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
62  Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
63  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110
64  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643
65  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4351138
66  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
67  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
68  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
69  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
70  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk