Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Dyrektor Wydziału     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Bondar Jarosław  Biuro Architekta Miasta   Architekt Miasta     91 4245892
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
10  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
11  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
12  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
13  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
14  Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427100
15  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
16  Latkowska Maria  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
17  Leszczyńska Joanna  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
18  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
19  Łabuń Maciej  Wydział Spraw Obywatelskich   p.o. Dyrektor Wydziału      91 4245000
20  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
21  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
22  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
23  Pudło-Żylińska
Dorota 
Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4233931, 91 4245395
24  Rabińska Wiesława  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
25  Rogaś Lidia  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
26  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312
27  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
28  Stawarczyk Marek  Biuro Prawne   Kierownik Biura     91 4245172
29  Sumisławski Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dyrektor     91 4245314
30  Śmiecińska Beata  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245853
31  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496
32  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
33  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
34  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
35  Balbuza Marcin  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
36  Baran Agata  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
37  Chorąży Bartosz  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4331554
38  Ciszewska Aleksandra  Wydział Gospodarki Komunalnej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630
39  Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
40  Felsztyńska Ilona  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427100
41  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
42  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
43  Gajewski Leon  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4245878
44  Głowacka Elżbieta  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
45  Gonerko Piotr  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
46  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
47  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
48  Jakubik-Podolska
Sylwia 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami     91 4245621
49  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245421
50  Kacprzyk-Dymek
Klaudia 
Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
51  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
52  Kimber Jadwiga  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
53  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245672, 91 4220069
54  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
55  Królikowska Agnieszka  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4331575
56  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
57  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
58  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
59  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
60  Matuszczak Izabela  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
61  Michalski Krzysztof  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245753, fax  91 4224771
62  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
63  Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Zastępca Dyrektora     91 4245314
64  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110
65  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643
66  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4351138
67  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
68  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
69  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
70  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245528
71  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk