panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Dyrektorzy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Bil-Modranka
Małgorzata 
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego   Kierownik Biura     91 4331560
Błaszczyk Magdalena  Biuro Dialogu Obywatelskiego   Dyrektor Biura     91 4245100
Bobrek Iwona  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Skarbnika Miasta     91 4245372, 91 4221169
Bogusławska Kamila  Wydział Zarządzania Projektami   Dyrektor Biura     91 4351164
Brzozowska Dorota  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Bugajska Beata  Wydział Spraw Społecznych   Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Dajer Łukasz  Biuro Nadzoru Właścicielskiego   Dyrektor Biura     91 4245426
Daniłkiewicz Witold  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Dębowski Michał  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków   Miejski Konserwator Zabytków     91 4351172
10  Fiuk-Dymek
Zofia 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Dyrektor Biura     91 4221055, fax  91 4224771, 91 4245739
11  Gąsior Dariusz  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Dyrektor Wydziału     91 4245364
12  Jaśkowiak Anna  Biuro Obsługi Interesantów   Dyrektor Biura    
13  Jewiarz Jolanta  Wydział Księgowości   Dyrektor Wydziału     91 4245395, 91 4245407
14  Jurczak Katarzyna  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa   Kierownik Biura     91 4245912
15  Kaczmarek Longina  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Miejski Rzecznik Konsumentów     91 4245170, fax  91 4223779
16  Kalina-Dzwonkowska
Anna 
Biuro Informacji Publicznej   Kierownik Biura     91 4351270
17  Kieszkowska Anetta  Wydział Ochrony Środowiska   Dyrektor Wydziału     91 4245838
18  Konieczna Agnieszka  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Dyrektor Wydziału     91 4245852
19  Kupis Krzysztof  Wydział Sportu   Dyrektor Wydziału     91 4245175
20  Leszczyńska Joanna  Wydział Kultury   Dyrektor Wydziału     91 4224612, 91 4245651
21  Lipiński Karol  Urząd Stanu Cywilnego   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    
22  Łabuń Maciej  Wydział Spraw Obywatelskich   Dyrektor Wydziału      91 4245000
23  Łubian Grzegorz  Wydział Organizacyjny   Dyrektor Wydziału     91 4223489
24  Miller-Rutkowska
Iwona 
Biuro ds. Zamówień Publicznych   Dyrektor Biura     fax 91 4245104, 91 4245102
25  Miszczuk Rafał  Biuro Rady Miasta   Dyrektor Biura     91 4245229
26  Potrykus Iwona  Wydział Oświaty   Dyrektor Wydziału     91 4245643
27  Rabińska Wiesława  Wydział Architektury i Budownictwa   Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
28  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej   Dyrektor Wydziału     91 4245630
29  Słodkowska Ewa  Biuro Obsługi Urzędu   Dyrektor Biura     91 4245312
30  Stala Jarosław  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Dyrektor Biura     91 4351271
31  Stawarczyk Marek  Biuro Prawne   Kierownik Biura     91 4245758, 91 4245759
32  Sygit Urszula  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura     91 4245695
33  Taraciński Przemysław  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Dyrektor Wydziału     91 4245621
34  Tutko Katarzyna  Wydział Inwestycji Miejskich   Dyrektor Wydziału     91 4245496
35  Wachowicz Piotr  Biuro Prezydenta Miasta   Dyrektor Biura     91 4245020
36  Wasieńko-Stefanowska
Olga 
Biuro Rewitalizacji   Kierownik Biura     91 4245834
37  Waszak Małgorzata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Dyrektor Wydziału     91 4245528
38  Wnuk Wojciech  Biuro Geodety Miasta   Geodeta Miasta     91 4231292, 91 4245524
39  Żyliński Janusz  Wydział Informatyki   Dyrektor Wydziału     91 4245703
40  Baj Małgorzata  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496
41  Chorąży Bartosz  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4331554
42  Domińczak Edyta  Wydział Sportu   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175
43  Frankowska Anna  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
44  Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
Wydział Architektury i Budownictwa   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
45  Gajewski Leon  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4245878
46  Głowacka Elżbieta  Wydział Architektury i Budownictwa   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559
47  Gonerko Piotr  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora Wydziału    
48  Hańczewska Diana  Wydział Inwestycji Miejskich   Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178
49  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Zastępca Dyrektora     91 4245232
50  Janowski Grzegorz  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245643
51  Kaczmarczyk Michał  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
52  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Zastępca Dyrektora     91 4245421
53  Kowalski Marcin  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4220069
54  Kozanecka Dorota  Wydział Zarządzania Projektami   Zastępca Dyrektora     91 4245813
55  Królikowska Agnieszka  Wydział Spraw Społecznych   Zastępca Dyrektora     91 4245672, 91 4220069
56  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Zastępca Dyrektora Biura    
57  Lejk Andrzej  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Zastępca Dyrektora Wydziału     tel./fax  91 4220154, 91 4245852
58  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245020
59  Maćkowska Agnieszka  Wydział Kultury   Zastępca Dyrektora     91 4224612, 91 4245651
60  Matejski Dariusz  Wydział Ochrony Środowiska   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245838
61  Miluch Bartłomiej  Biuro ds. Zamówień Publicznych   Zastępca Dyrektora Biura     91 4245102
62  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Zastępca Dyrektora     91 4245528
63  Pawlik Rafał  Wydział Spraw Obywatelskich   Zastępca Dyrektora ds. Filii    
64  Peryt Łukasz  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów     91 4245136
65  Pieczykolan Mirosław  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110
66  Rogowska Ewa  Wydział Oświaty   Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245643
67  Siewruk Anna  Wydział Zarządzania Finansami Miasta   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245374
68  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4351138
69  Szychowska Beata  Wydział Organizacyjny   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245278
70  Szynkowska Ewa  Wydział Informatyki   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245776
71  Śniady Marcin  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169
72  Żbikowska Anna  Urząd Stanu Cywilnego   Zastępca Kierownika USC    


Wydruk