Kierownicy Jednostek

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Bil-Modranka
Małgorzata 
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego   Kierownik Biura     91 4331560
Dębowski Michał  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków   Miejski Konserwator Zabytków     91 4351172
Jurczak Katarzyna  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa   Kierownik Biura     91 4245912
Kaczmarek Longina  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Miejski Rzecznik Konsumentów     91 4245170, fax 91 4223779
Kalina-Dzwonkowska
Anna 
Biuro Informacji Publicznej   Kierownik Biura     91 4351270
Loch Andrzej  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie     91 4245578
Myłka Andrzej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Dyrektor     91 4245182, 91 4223530
Sygit Urszula  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych   Kierownik Biura     91 4245695
Wnuk Wojciech  Biuro Geodety Miasta   Geodeta Miasta     91 4231292, 91 4245524, fax 91 4245552
10  Kamiński Krzysztof  Straż Miejska   Zastępca Komendanta; Administrator Bezpieczeństwa Informacji     91 4427613, fax 91 4427615
11  Mechliński Krzysztof  Straż Miejska   Zastępca Komendanta      91 4427613, fax 91 4427615
12  Peryt Łukasz  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów   Zastępca Miejskiego Rzecznika Konsumentów     91 4245136
13  Zaworska-Kołczyk
Katarzyna 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zastępca Dyrektora     91 4245182, 91 4245149, 91 4223530


Wydruk