przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Kierownicy Jednostek

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Stanowisko Pokój Telefon
Kudelski Jacek  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Dyrektor     91 4427100
Loch Andrzej  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie     91 4245578
Owczarek Kinga  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dyrektor     91 4245314
Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zastępca Dyrektora     91 4245182
Felsztyńska Ilona  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Zastępca Dyrektora     91 4427100
Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zastępca Dyrektora i Generalny Projektant     91 4245740
Zaworska Katarzyna  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Dyrektor     91 4245182