przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Pieczykolan Mirosław  51   91 4351268, 91 4245110 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności     Dyrektor  
Bylińska Agnieszka  53   91 4245113 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności     Zastępca Dyrektora  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Kęsicki Jarosław  55   91 4245687, 91 4223719 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Kierownik MCZK  
Klupa Jerzy  57   91 4245688 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Staszak Monika  52   fax 91 4245690, 91 4245110 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Sekretariat WZKiOL   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Adamczyk Monika  50   91 4245141 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Główny Specjalista  
Albinowski Sławomir  49   91 4245685 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Obrony Cywilnej   Główny Specjalista  
Bukowska Katarzyna  34a   91 4245828 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Imprez Masowych i Zgromadzeń   Główny Specjalista  
Czopko-Michnik
Ramona 
34a   91 4245615 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Imprez Masowych i Zgromadzeń   Główny Specjalista  
Dadał Jacek  56c   91 4245346, 91 4221429 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Główny Specjalista  
Gałązka Krzysztof  55   91 4245115 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista  
Matuszczak Izabela  48   91 4245484 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Postępowania Mandatowego   Główny Specjalista  
Misiewicz Aleksandra  56a   91 4245878 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Obrony Cywilnej   Inspektor  
Rączkowski Bartosz  48   91 4245689 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Starszy Magazynier  
10  Słodkowski Jacek  48   91 4351176 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Inspektor  
11  Szwarczewska Grażyna  50   91 4245822 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Główny Specjalista  
12  Urban Maciej  48   91 4245994 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista  
13  Wiśniewski Tomasz  56c   91 4245346 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Referat Spraw Obronnych   Podinspektor  
14  Zapolska-Downar
Ewa 
56b   91 4245117 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Logistyki i Budżetu   Główny Specjalista