Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Daniłkiewicz Witold    Dyrektor Wydziału     91 4245110, 91 4245112
Gajewski Leon    Zastępca Dyrektora     91 4245878
Pieczykolan Mirosław    Zastępca Dyrektora     91 4351268, 91 4245110

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Kęsicki Jarosław  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Kierownik MCZK     91 4245687, 91 4223719

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Staszak Monika  Sekretariat WZKiOL   Główny Specjalista     91 4225593, fax 91 4245690, 91 4245110

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bukowska Katarzyna  Stanowisko ds. Imprez Masowych i Zgromadzeń   Główny Specjalista     91 4245828
Bylińska Agnieszka  Stanowisko ds. Obrony Cywilnej   Główny Specjalista     91 4245113
Czopko-Michnik
Ramona 
Stanowisko ds. Imprez Masowych i Zgromadzeń   Główny Specjalista     91 4245615
Frąckiewicz Janusz  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista     91 4351269
Gałązka Krzysztof  Stanowisko ds. Obronnych – Rejestracja, kwalifikacja wojskowa i Akcja Kurierska   Inspektor     91 4245346, 91 4221429
Grucka Ewa  Stanowisko ds. Obronnych – Rejestracja, kwalifikacja wojskowa i Akcja Kurierska   Główny Specjalista     91 4245346, 91 4221429
Juźwiak Maria  Stanowisko ds. Logistyki i Budżetu   Główny Specjalista     91 4245117
Klupa Jerzy  Stanowisko ds. Obronnych Urzędu Miasta i wsparcia pobytu oraz działań wojsk sojuszniczych (HNS)   Główny Specjalista     91 4245688
Kwiecińska Monika  Stanowisko ds. Postępowania Mandatowego   Główny Specjalista     91 4351176
10  Rączkowski Bartosz  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Magazynier - konserwator     91 4245689
11  Szelągiewicz Henryk  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista     91 4245115
12  Szwarczewska Grażyna  Stanowisko ds. Obronnych – Świadczenia rzeczowe i osobiste   Główny Specjalista     91 4245822
13  Urban Maciej  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego   Inspektor     91 4245687, 91 4223719


Wydruk