Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Kupis Krzysztof    Dyrektor Wydziału     91 4245175
Balbuza Marcin    Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245175

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Olędzka Alicja  Sekretariat WS   Inspektor     91 4245175

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Antkowiak Agnieszka  Stanowisko ds. obsługi finansowej   Główny Specjalista     91 4245632
Jarmułowicz Michał    Inspektor     91 4245648
Kołat-Kosiorek
Natalia 
  Podinspektor     91 4245665
Kubczyk Bożena    Inspektor     91 4351201
Łazarczyk Monika  Referat Sportu   Główny Specjalista     91 4351174
Sareło Agnieszka    Główny Specjalista     91 4245439
Szczepańska Ewa    Inspektor     91 4245539
Węgrzyn Karolina    Podinspektor     91 4245098
Wróblewska Katarzyna  Referat Sportu   Inspektor     91 4245692
10  Wrzosek Łukasz  Referat Sportu   Inspektor     91 4245971


Wydruk