Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Brzozowska Dorota    Dyrektor Wydziału     91 4245363, 91 4223169
Śniady Marcin    Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245363, 91 4223169

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Frydrychowicz Iwona  Referat Orzecznictwa   Kierownik Referatu     91 4245763
Kaczorowska Anna  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Kierownik Referatu     91 4245380
Koksa Magdalena  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Kierownik Zespołu     91 4351190
Kopocińska Jolanta  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
Mirek Bożena  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
Rogacka Alicja  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4245467

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Ciechanowicz Magdalena  Sekretariat WPiOL   Główny Specjalista     91 4245363, 91 4223169, fax 91 4245408
Hałas Monika  Sekretariat WPiOL   Inspektor     fax 91 4245408, 91 4245058

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Antropik Kinga  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Podinspektor     91 4351213
Astramowicz Ewelina  Referat Orzecznictwa   Inspektor     91 4245472
Bachorska Małgorzata  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245863
Bendig-Wielowiejska
Agnieszka 
Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351239
Bień Kamila  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245872
Bindulska Marta  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista     91 4245368
Borzym Agnieszka    Podinspektor     91 4245366
Bręcz Ewa  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245366
Bukowiecka Małgorzata  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista     91 4351202
10  Byczkowska Agnieszka  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Inspektor     91 4245365
11  Celmer Patrycja  Referat Orzecznictwa   Inspektor     91 4245988
12  Cześnik Magdalena  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor     91 4245366
13  Duklas Tatiana  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista     91 4351179
14  Dzikowska Malwina  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245554
15  Grzeszczuk Karolina  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245370
16  Januchta Edyta  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista     91 4245368
17  Jasińska Aleksandra  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor     91 4245554
18  Jeżyna Adrianna  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Podinspektor     91 4245362, 91 4224633
19  Karpierz Jolanta  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245382
20  Kaźmierska Dorota  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Główny Specjalista     91 4245837
21  Kos-Domagalska
Patrycja  
Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245089
22  Kowalczyk Izabela  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245089
23  Król Olga  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351220
24  Kubiak Kornelia  Referat Orzecznictwa   Inspektor     91 4245595
25  Kubis-Wesołowska Magdalena  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Pracownik II st. wyk. zadania w ramach robót publicznych     91 4245872
26  Leks Sylwia  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351210
27  Lewandowska Anna  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista     91 4351274
28  Lewandowska Ewelina  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245863
29  Lewandowska Małgorzata  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista     91 4245367
30  Lewandowska Wanda  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor     91 4245554
31  Lipska Małgorzata  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista     91 4351274
32  Luginbühl Beata  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista     91 4351202
33  Łuka-Kaczmarczyk
Marlena 
Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245370
34  Łukaszewicz Katarzyna  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Główny Specjalista     91 4245863
35  Majdzińska Katarzyna  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245423
36  Mucha Tomasz    Pomoc administracyjna     91 4216334
37  Pawlak Karolina  Referat Orzecznictwa   Podinspektor     91 4245595
38  Pawlus-Ficek
Anna 
Referat Orzecznictwa   Główny Specjalista     91 4245361
39  Pełka Bogumiła  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor     91 4245362, 91 4224633
40  Piotrowska Agata  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351220
41  Podlecka Mirosława  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Główny Specjalista     91 4245362, 91 4224633
42  Prochacka Magdalena  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Główny Specjalista     91 4245379
43  Pyrgiel Justyna  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Podinspektor     91 4245837
44  Rymsza Monika  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351239
45  Salaniuk Sylwia  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Podinspektor     91 4245367
46  Sawicka Monika  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Podinspektor     91 4351213
47  Siedlikowska Aneta  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista     91 4351210
48  Siemaszko Katarzyna  Referat Podatku od środków transportowych i Opłaty Skarbowej   Podinspektor     91 4245365
49  Sokół Sylwia  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Główny Specjalista     91 4351239
50  Stafińska Joanna  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Inspektor     91 4245872
51  Strzechmińska Ewelina  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Podinspektor     91 4351239
52  Sulikowska Aneta  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Podinspektor     91 4245370
53  Sumera Marta  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Inspektor     91 4351152
54  Szulikowska Anna  Referat Orzecznictwa   Inspektor     91 4245361
55  Szynkaruk Dorota  Zespół ds. postępowań podatkowych i ustalania stanu prawnego nieruchomości do opodatkowania   Główny Specjalista     91 4245370
56  Świtoń Marta  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Inspektor     91 4351213
57  Wołowik Magdalena  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Główny Specjalista     91 4245369
58  Wróbel Anna  Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Główny Specjalista     91 4351152
59  Żyluk Bożena  Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Podinspektor     91 4351213


Wydruk