przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Żyliński Janusz  235 - 205   91 4245703 Wydział Informatyki     Dyrektor Wydziału  
Słowiński Radosław  235 - 212   91 4351138 Wydział Informatyki     Zastępca Dyrektora ds. technicznych  
Szynkowska Ewa  235 - 207   91 4245776 Wydział Informatyki     Zastępca Dyrektora ds. systemów  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Hnatkowska Agnieszka  235 - 310   91 4245713 Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu  
Klimek Sławomir  235 - 311   91 4245720 Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu  
Krynicka Iwona  235 - 310   91 4245717 Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Kierownik Referatu  
Midera Marta  235 - 208   91 4245034 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu  
Paszkiewicz Grzegorz  235 - 311A   91 4351260 Wydział Informatyki   Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Referatu  
Słowińska Agnieszka  235 - 211   91 4245708 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Laskowska-Boka
Anna 
235 - 206   tel./fax  91 4224692, 91 4245700 Wydział Informatyki   Sekretariat WInf   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bojanowski Łukasz  235 - 311B   91 4802079 Wydział Informatyki   Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej   Główny Specjalista  
Budny Andrzej  235 - 311   91 4351261 Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Główny Specjalista  
Czarnecki Daniel  235 - 211   91 4245709 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Inspektor  
Czerniawski Tomasz  235 - 212   91 4245036 Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Główny Specjalista  
Dembowska Magdalena  235 - 209   91 4245712 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Główny Specjalista  
Domoń Krzysztof  235 - 311   91 4245725 Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Główny Specjalista  
Dymek Marek  235 - 310   91 4245719 Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Główny Specjalista  
Hadrzyński Mariusz  235 - 310   91 4351157 Wydział Informatyki   Referat Obiegu Dokumentów   Główny Specjalista  
Hanc Przemysław  235 - 311   91 4245714 Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Podinspektor  
10  Jurgielewicz Robert  235 - 311B   91 4245060 Wydział Informatyki   Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej   Główny Specjalista  
11  Korczyńska Agnieszka  235 - 209   91 4351205 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Główny Specjalista  
12  Kosman Marta  235 - 208   91 4245705 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Główny Specjalista  
13  Lubowicki Maciej  235 - 211   91 4245727 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Główny Specjalista  
14  Marcinkian Grzegorz  235 - 310   91 4245715 Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Główny Specjalista  
15  Mazaraki Olga  235 - 210   91 4245722 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Główny Specjalista  
16  Młynek Tomasz  235 - 211   91 4245716 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Podinspektor  
17  Mrozek Aleksandra  235 - 211   91 4245707 Wydział Informatyki   Stanowisko ds. finansowych i umów   Podinspektor  
18  Nowacki Ryszard  235 - 211   91 4351291 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Podinspektor  
19  Pawłusiewicz Marek  235 - 211   91 4245724 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Główny Specjalista  
20  Płochocki Andrzej  235 - 311   91 4351297 Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Główny Specjalista  
21  Rochna Marcin  235 - 210   91 4351175 Wydział Informatyki   Referat Projektów   Główny Specjalista  
22  Sałaciński Andrzej  235 - 311A   91 4351266 Wydział Informatyki   Referat Administratorów Infrastruktury Teletechnicznej   Główny Specjalista  
23  Tarnawska Anna  235 - 212   91 4245706 Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Główny Specjalista  
24  Ufnal Katarzyna  235 - 212   91 4331572 Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Główny Specjalista  
25  Żukowska Kamila  235 - 212   91 4245728 Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Inspektor