Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Tutko Katarzyna    Dyrektor Wydziału     91 4245496
Dąbrowska-Mastalerz
Małgorzata 
  Zastępca Dyrektora     91 4245496
Hańczewska Diana    Zastępca Dyrektora     91 4245496, 91 4223178

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Cichecka Sylwia  Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
Lipczyńska Iwona  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Grzyl-Wegner
Paulina 
Sekretariat WIM   Główny Specjalista     91 4245496, fax  91 4553609, 91 4223178

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Baj Małgorzata  Referat ds. inwestycji oświatowych i sportowych   Główny Specjalista     91 4351229
Balcer Paweł  Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych   Główny Specjalista     91 4245795
Banaszek Marek  Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych   Główny Specjalista     91 4245487
Chudoment Alicja    Inspektor     91 4245448
Czernomysy Mirosława  Stanowisko ds. Organizacyjnych Inwestycji   Inspektor     91 4245503
Dołotto Magdalena   Stanowisko ds. Umów   Podinspektor     91 4245483
Dziedzic Alicja  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245478
Głodowska Anna  Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych   Główny Specjalista     91 4245795
Graj Eugeniusz  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4351235
10  Grobelna Aleksandra  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Podinspektor     91 4245482
11  Hołubowska Małgorzata  Referat ds. Terenowo-Prawnych   Główny Specjalista     91 4245475
12  Iżbicka Joanna  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Inspektor     91 4351251
13  Jabłonowska Aleksandra  Stanowisko ds. Umów   Główny Specjalista     91 4245057
14  Jurkowska Ewelina  Stanowisko ds. Organizacyjnych Inwestycji   Główny Specjalista     91 4351232
15  Komosińska Teresa  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny specjalista     91 4245476
16  Korona-Adamczyk
Joanna 
Stanowisko ds. Rozliczeń Inwestycji   Główny Specjalista     91 4245490
17  Kotwicka Karolina  Referat ds. Terenowo-Prawnych   Inspektor     91 4351218
18  Krajewski Marcin  Referat ds. Terenowo-Prawnych   Główny Specjalista     91 4245486
19  Krysiak Marcin  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245481
20  Mencel-Senderowicz
Dorota 
Referat ds. Terenowo-Prawnych   Główny Specjalista     91 4351288
21  Mielczarek Marek  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245489
22  Mońka Katarzyna  Referat ds. inwestycji oświatowych i sportowych   Inspektor     91 4351228
23  Najda Jerzy  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245992
24  Niciejewska Monika  Referat ds. inwestycji oświatowych i sportowych   Główny Specjalista     91 4245480
25  Przysiecka Aleksandra  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245476
26  Raasch Andrzej  Referat ds. Terenowo-Prawnych   Główny Specjalista     91 4351236
27  Rezler Karol  Stanowisko ds. Rozliczeń Inwestycji   Główny Specjalista     91 4245484
28  Sęk-Zalejko
Katarzyna 
Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245476
29  Stasik Marzena  Referat ds. inwestycji oświatowych i sportowych   Główny Specjalista     91 4351299
30  Szczepaniak Aleksandra  Stanowisko ds. Umów   Główny Specjalista     91 4245057
31  Ślaź Paulina  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Podinspektor     91 4245493
32  Tomiak Monika  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245500
33  Twardowska Małgorzata  Stanowisko ds. Planowania   Główny Specjalista     91 4245485
34  Urbańska Monika  Stanowisko ds. Inwestycji Komunalnych   Główny Specjalista     91 4245499
35  Włochal Magdalena  Stanowisko ds. Umów   Głowny Specjalista     91 4245498
36  Wojciechowska Mariola  Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Główny Specjalista     91 4245492


Wydruk