Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Kierownicy Jednostek

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Wnuk Wojciech    Geodeta Miasta     91 4231292, 91 4245524, fax 91 4245552

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Łukasiewicz Monika  Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
Strombek Ewa  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   p.o. Kierownika Referatu     91 4245266

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Wudajko Anna  Sekretariat BGM   Inspektor     91 4231292, 91 4245524, fax 91 4245552

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Filipek Izabela  Referat Administracji Geodezyjniej   Główny Specjalista     91 4245538
Gajewska Urszula  Referat Administracji Geodezyjniej   Główny Specjalista     91 4245507
Kalita Agata  Referat Administracji Geodezyjniej   Główny Specjalista     91 4245505
Kazaniszyn Ewa  Referat Administracji Geodezyjniej   Inspektor     91 4245505
Kocik Joanna  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Główny Specjalista     91 4245506
Marciszak Anna  Referat Administracji Geodezyjniej   Podinspektor     91 4245538
Miklas Marzena  Referat Administracji Geodezyjniej   Główny Specjalista     91 4245507
Onopiuk Rafał  Referat Administracji Geodezyjniej   Główny Specjalista     91 4245538
Pasternak Katarzyna  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Główny Specjalista     91 4245506
10  Piękniewska Emilia  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Główny Specjalista     91 4245540
11  Prawucki Mateusz  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Inspektor     91 4245540
12  Schiewe Zygmunt  Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   Główny Specjalista     91 4245540


Wydruk