Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Adamczyk Paweł    Dyrektor Wydziału     91 4245630
Ciszewska Aleksandra    Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245630

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Charęza Marcin  Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
Maniszewska Renata  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
Radzimska Daria  Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245459
Wójs Paweł  Referat ds. realizacji projektów   Kierownik Referatu     91 4245766

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Świderska Magdalena  Sekretariat WGK   Inspektor     91 4245630, fax 91 4245627

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bembenek Monika  Referat ds. organizacji ruchu   Inspektor     91 4351185
Bernat Monika  Referat ds. realizacji projektów   Główny Specjalista     91 4245610
Błachowiak Irena  Referat ds. gospodarki komunalnej   Główny Specjalista      91 4245593
Bojanowska Monika  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4351244
Bonikowska Joanna  Stanowisko ds. budżetu   Główny Specjalista     91 4245173
Brudkiewicz Bogusław  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4245159
Brzozowska Anna  Referat ds. gospodarki komunalnej   Główny Specjalista     91 4245161
Budzyńska Julianna  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Podinspektor     91 4351244
Bujak Krzysztof  Referat ds. organizacji ruchu   Główny Specjalista     91 4351186
10  Dettlaff Wojciech  Referat ds. organizacji ruchu   Główny Specjalista     91 4245882
11  Dominiak Edyta  Referat ds. gospodarki komunalnej   Podinspektor     91 4245466
12  Fischer Marlena  Stanowisko ds. budżetu   Inspektor     91 4351192
13  Górska Małgorzata  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4245454
14  Grochecka Alicja  Referat ds. gospodarki komunalnej   Główny Specjalista     91 4351125
15  Humienna Aleksandra  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Podinspektor     91 4351193
16  Korowaj Maria  Alert Miejski   Inspektor     91 4245956
17  Lisińska Wioletta  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4351252
18  Ładniak Katarzyna  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4245694
19  Łukasiewicz Joanna  Referat ds. realizacji projektów   Inspektor     91 4351153
20  Małecka Maria  Referat ds. gospodarki komunalnej   -    
21  Mazur Beata  Stanowisko ds. budżetu   Inspektor     91 4245456
22  Michalak Anna  Referat ds. realizacji projektów   Inspektor     91 4245610
23  Nesterowicz Joanna  Referat ds. gospodarki komunalnej   Podinspektor     91 4245602
24  Nowakowska Aneta  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Podinspektor     91 4351290
25  Raszkiewicz Karol  Referat ds. gospodarki komunalnej   Inspektor     91 4245164
26  Richert Sandra  Referat ds. realizacji projektów   Inspektor     91 4245883
27  Szarlej Elżbieta  Stanowisko ds. budżetu   Główny Specjalista     91 4245469
28  Szurpicka Katarzyna  Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Główny Specjalista     91 4245446
29  Szydłowska Paulina        91 4245079
30  Świder Karolina  Referat ds. organizacji ruchu   Inspektor     91 4245623
31  Wąsowska Beata  Referat ds. gospodarki komunalnej   Inspektor     91 4245417
32  Wełyczko Katarzyna  Referat ds. gospodarki komunalnej   Inspektor     91 4245628
33  Wójcik Małgorzata  Referat ds. realizacji projektów   Podinspektor     91 4351115
34  Wysocki Paweł  Alert Miejski   Inspektor     91 4351208
35  Zaiło Roman  Referat ds. organizacji ruchu   Główny Specjalista     91 4245005


Wydruk