Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Śmiecińska Beata    Dyrektor Biura     91 4245853

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bendykowska Elżbieta    Główny Specjalista     91 4245868
Dajer Łukasz    Główny Specjalista     91 4245426
Głowacka Aleksandra    Inspektor     91 4245430
Radecka Joanna    Podinspektor     91 4351241
Weiss Karol    Podinspektor     91 4351241


Wydruk