Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Rogaś Lidia    Dyrektor Wydziału     91 4245643
Baran Agata    Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających     91 4245653
Potrykus Iwona    Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami     91 4245643

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Ciszewski Marek  Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Suszczyńska Karolina  Sekretariat WOś   Inspektor     91 4245643

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Brożek Ewa  Referat Programów Wspierających    Główny Specjalista     91 4245734
Cętka-Sobotkiewicz
Jolanta 
  Główny Specjalista     91 4245661
Cis Małgorzata    Główny Specjalista     91 4245171
Dąbrowska Adrianna  Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowej   Główny Specjalista     91 4245636
Dudczak-Łuczkowska
Katarzyna 
  Inspektor     91 4245638
Duszyńska Katarzyna  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Główny Specjalista     91 4245644
Grudzińska Kinga    Inspektor     91 4245150
Iskra Małgorzata  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Główny Specjalista     91 4245645
Jalińska Anna  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor     91 4245785
10  Janowski Grzegorz    Główny specjalista     91 4245659
11  Kaczkiełło Anna    Główny Specjalista     91 4245624
12  Kołodziej Ewelina    Główny Specjalista     91 4245640
13  Konieczna Agnieszka  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor     91 4245788
14  Kostańska Beata  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor      91 4351120
15  Ksiąg Edyta    Inspektor     91 4245169
16  Lamparska Alicja  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Inspektor     91 4245641
17  Legutowska Anna  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Główny Specjalista     91 4245655
18  Leszczyńska Katarzyna  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Inspektor     91 4245601
19  Maciejewska-Wyryszuk
Andronika 
  Główny Specjalista     91 4245166
20  Marcisiak Małgorzata  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor     91 4351253
21  Mazurczak Katarzyna  Referat Programów Wspierających    Główny Specjalista     91 4245734
22  Mazurkiewicz Ewa    Inspektor     91 4245639
23  Nowaczewska Alicja  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor     91 4351136
24  Pietrzyk Katarzyna  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Podinspektor     91 4351246
25  Roszczyk Anna  Referat Programów Wspierających    Inspektor     91 4351298
26  Rożek Leonarda    Główny Specjalista     91 4245663
27  Rup Marta  Referat Programów Wspierających    Główny Specjalista     91 4351263
28  Serdyńska Aneta    Główny Specjalista     91 4245436
29  Serwa Julita  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Podinspektor     91 4245691
30  Stempińska Grażyna  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Główny Specjalista     91 4245165
31  Szczęch Katarzyna  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Główny Specjalista     91 4245646
32  Trzos-Hrycyk
Beata 
Referat Programów Wspierających    Główny specjalista      91 4245797
33  Walas Agnieszka  Referat Programów Wspierających    Inspektor     91 4245836
34  Wiśniewska Marta  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Inspektor     91 4351246
35  Wiśniewska Wioletta  Referat Programów Wspierających    Inspektor     91 4245174
36  Woroniak Teresa  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Główny Specjalista     91 4245647
37  Zmorzyńska Wioletta  Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami    Główny Specjalista     91 4245167
38  Jankowska Paulina  Referat Ekonomiczno-Finansowy   Inspektor     91 4245786


Wydruk