przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Rabińska Wiesława  271   91 4245585, 91 4245559 Wydział Architektury i Budownictwa     Dyrektor Wydziału  
Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
273   91 4245577 Wydział Architektury i Budownictwa     Zastępca Dyrektora Wydziału  
Głowacka Elżbieta  272   91 4245585, 91 4245559 Wydział Architektury i Budownictwa     Zastępca Dyrektora Wydziału  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Diug Joanna  264A   91 4245583 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Kierownik Referatu  
Dobrowolska Dorota  209   91 4245571 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu  
Furmańczyk Dorota  256   91 4245569 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Kierownik Referatu  
Kaźmierczak Tomasz  204   91 4245574 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Kierownik Referatu  
Skłodowska Dorota  203   91 4245582 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Kierownik Referatu  
Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
261   91 4245555 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Choziak Ewa  271A   91 4245585, 91 4245559, fax 91 4245586 Wydział Architektury i Budownictwa   Sekretariat WAiB   Główny Specjalista  
Kozińska Andżelika  271A   91 4245585, 91 4245559, fax 91 4245586 Wydział Architektury i Budownictwa   Sekretariat WAiB   Inspektor  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Adamczyk Halina  249   91 4245164 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Podinspektor  
Andrzejczak Bartosz  258   91 4245138 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
Baradziej Grzegorz  266   91 4245563 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Główny Specjalista  
Baranowska-Grochowska
Jagoda 
207   91 4245131 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Inspektor  
Barańska Hanna  249   91 4245054 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Inspektor  
Bednarski Piotr  248   91 4351122 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych   Główny Specjalista  
Bieńkowska Maria  262A   91 4245557 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Inspektor  
Bogusławska Marta  266   91 4245563 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Główny Specjalista  
Chojnacka-Kurz
Inez 
248   91 4351173 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. planowania przestrzennego   Główny Specjalista  
10  Dobrucka Paula  259   91 4245553 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Inspektor  
11  Drobińska Eliza  262   91 4245835 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Główny Specjalista  
12  Dudaczyk Aneta  254   91 4245793 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Główny Specjalista  
13  Dybicz Grzegorz  205   91 4245566 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Główny Specjalista  
14  Dzięgielewska Aleksandra  257   91 4245573 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Podinspektor  
15  Gładysz Paulina  253   91 4245570 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Główny Specjalista  
16  Głowińska Bożena  260   91 4245560 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Główny Specjalista  
17  Gorzela Aleksandra  205   91 4245566 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Główny Specjalista  
18  Haryza Honorata  202   91 4245556 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Główny Specjalista  
19  Hofman Marcelina  262   91 4245835 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Podinspektor  
20  Jabłońska Maria  267   91 4245792 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Główny Specjalista  
21  Jankowski Tomasz  244A   91 4245084 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. ładu architektonicznego i koordynacji zadań projektowych   Inspektor  
22  Kaczor Joanna  262A   91 4351148 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Inspektor  
23  Kamionka Ryszard  264   91 4245134 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Inspektor  
24  Kaniewska-Juja
Iwona 
206   91 4245580 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Główny Specjalista  
25  Karcz Dorota  259   91 4245561 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Główny Specjalista  
26  Koc-Wiśniewska
Elżbieta 
268   91 4245558, 91 4245919 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Główny Specjalista  
27  Koprowska Monika  258   91 4245139 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Inspektor  
28  Kosińska Anna  208   91 4245565 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
29  Kosowicz Dorota  257   91 4245573 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
30  Krzywicka Ilona  268   91 4245558, 91 4245919 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Główny Specjalista  
31  Kubiak Gabriela  265   91 4245584 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Inspektor  
32  Kupczyk Marta  259   91 4245561 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Inspektor  
33  Kwiatek Małgorzata  62   91 4245980 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów   Podinspektor  
34  Leoniewska Małgorzata  264   91 4245134 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Główny Specjalista  
35  Leśniak Marta  207   91 4245131 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Podinspektor  
36  Lipińska Mirosława  249A   91 4245576 Wydział Architektury i Budownictwa   Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk   Inspektor  
37  Łątkowska Emanuela  268   91 4245779 Wydział Architektury i Budownictwa   Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Referent  
38  Łozińska Hanna  254A   91 4245579 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Główny Specjalista  
39  Łukaszewska Jagoda  254A   91 4245567 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Inspektor  
40  Majchrzak-Pożoga
Katarzyna 
206   91 4245580 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Podinspektor  
41  Mularczyk Bogumiła  265   91 4245584 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Główny Specjalista  
42  Nierzwicka Hanna  208   91 4245565 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
43  Opolska Agata  210   91 4245581 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
44  Puzacz Joanna  210   91 4245581 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista  
45  Romanowska Agata  267   91 4245792 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Inspektor  
46  Siuciak Anna   202A   91 4351121 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Inspektor  
47  Suchecka-Frydrych
Małgorzata 
267   91 4245463 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Podinspektor  
48  Szaefer Tomasz  207   91 4245131 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Zachód   Główny Specjalista  
49  Szczotkowska Iga  265   91 4245584 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Podinspektor  
50  Tomasiuk Celina  264   91 4245134 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Północ   Inspektor  
51  Walaszczyk Grażyna  260   91 4245560 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat Śródmieście   Inspektor  
52  Wyrwicz Monika  255   91 4802085 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Główny Specjalista  
53  Zawadzka Alicja  253   91 4802029 Wydział Architektury i Budownictwa   Referat ds. architektury - warunki zabudowy   Główny Specjalista  
54  Zimna Marta  249A   91 4245576 Wydział Architektury i Budownictwa   Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk   Główny Specjalista