Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Rabińska Wiesława    Dyrektor Wydziału     91 4245585, 91 4245559
Frąckowiak-Mosiężny
Mariola 
  Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245577
Głowacka Elżbieta    Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245585, 91 4245559

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Dobrowolska Dorota  Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
Klocek-Kowalska
Halina 
Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
Nuckowska Anna  Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Kierownik Referatu     91 4245575
Skłodowska Dorota  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   p.o. Kierownik Referatu     91 4245582
Śpiewak-Nowicka
Agnieszka 
Referat Śródmieście   Kierownik Referatu     91 4245555

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Choziak Ewa  Sekretariat WUiAB   Inspektor     91 4245585, 91 4245559, fax 91 4245586
Olejnik Hanna  Sekretariat WUiAB   Podinspektor     91 4245585, 91 4245559, fax 91 4245586

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Andrzejczak Bartosz  Referat Prawobrzeże   Inspektor     91 4245138
Baradziej Grzegorz  Referat Północ   Główny Specjalista     91 4245563
Baranowska-Grochowska
Jagoda 
Referat Zachód   Inspektor     91 4245131
Barańska Hanna  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Podinspektor     91 4245556
Bieńkowska Maria  Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Podinspektor     91 4245557
Bogusławska Marta  Referat Północ   Inspektor     91 4245563
Diug Joanna  Referat Północ   Główny Specjalista     91 4245584
Dobrucka Paula  Referat Północ   Podinspektor    
Domaradzka Elżbieta  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Główny Specjalista     91 4245533
10  Drobińska Eliza  Referat Śródmieście   Inspektor     91 4245835
11  Dudaczyk Aneta  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Inspektor     91 4245793
12  Dybicz Grzegorz  Referat Zachód   Główny Specjalista     91 4245566
13  Dzięgielewska Aleksandra  Referat Prawobrzeże   Podinspektor     91 4245573
14  Fabiś Anna   Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Podinspektor     91 4351121
15  Furmańczyk Dorota  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Główny Specjalista     91 4245569
16  Gładysz Paulina  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Inspektor     91 4245570
17  Głowińska Bożena  Referat Śródmieście   Inspektor     91 4245560
18  Gorzela Aleksandra  Referat Zachód   Główny Specjalista     91 4245566
19  Haryza Honorata  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Inspektor     91 4245556
20  Hofman Marcelina  Referat Śródmieście   Podinspektor     91 4245835
21  Igielska Paulina  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Inspektor     91 4351121
22  Jabłońska Maria  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Główny Specjalista     91 4245792
23  Kamionka Ryszard  Referat Północ   Inspektor     91 4245134
24  Kaniewska-Juja
Iwona 
Referat Zachód   Inspektor     91 4245131
25  Karcz Dorota  Referat Śródmieście   Główny Specjalista     91 4245561
26  Kaźmierczak Tomasz  Referat Zachód   Główny Specjalista     91 4245580
27  Kita-Fiedorek
Małgorzata 
Referat Śródmieście   Główny Specjalista     91 4245553
28  Koc-Wiśniewska
Elżbieta 
Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Główny Specjalista     91 4245558, 91 4245919
29  Koprowska Monika  Referat Prawobrzeże   Inspektor     91 4245139
30  Kosińska Anna  Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista     91 4245565
31  Kosowicz Dorota  Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista     91 4245573
32  Kryńska Paulina  Referat Północ   Podinspektor    
33  Krzywicka Ilona  Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Główny Specjalista     91 4245558, 91 4245919
34  Leoniewska Małgorzata  Referat Północ   Główny Specjalista     91 4245134
35  Lipińska Mirosława  Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk   Inspektor     91 4245576
36  Łozińska Hanna  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Główny Specjalista     91 4245579
37  Łukaszewska Jagoda  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Inspektor     91 4245567
38  Machowska Beata  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Inspektor     91 4245792
39  Majchrzak-Pożoga
Katarzyna 
Referat Zachód   Podinspektor     91 4245580
40  Mularczyk Bogumiła  Referat Północ   Główny Specjalista     91 4245584
41  Nierzwicka Hanna  Referat Prawobrzeże   Główny Specjalista     91 4245565
42  Opolska Agata  Referat Prawobrzeże   Inspektor     91 4245581
43  Pietkiewicz Aleksandra  Referat Śródmieście   Inspektor     91 4245561
44  Puzacz Joanna  Referat Prawobrzeże   Inspektor     91 4245581
45  Romanowska Agata  Stanowisko ds. informacji i obsługi interesantów   Podinspektor     91 4245980
46  Stapurewicz Natalia  Referat Śródmieście   Podinspektor     91 4245835
47  Suchecka Joanna  Referat Śródmieście   Podinspektor     91 4351148
48  Suchecka Małgorzata  Referat ds. architektury i urbanistyki - inwestycje celu publicznego, podziały nieruchomości   Podinspektor     91 4245463
49  Szaefer Tomasz  Referat Zachód   Inspektor     91 4245131
50  Szczotkowska Iga  Referat Śródmieście   Podinspektor     91 4245561
51  Tomasiuk Celina  Referat Północ   Podinspektor     91 4245134
52  Walaszczyk Grażyna  Referat Śródmieście   Inspektor     91 4245560
53  Werner Weronika  Stanowisko ds. obsługi filii archiwum zakładowego   Podinspektor     91 4245585, 91 4245559
54  Wyrwicz Monika  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Główny Specjalista     91 4245569
55  Zawadzka Alicja  Referat ds. architektury i urbanistyki - warunki zabudowy   Główny Specjalista     91 4245570
56  Zimna Marta  Samodzielne stanowisko ds. zaświadczeń o samodzielności lokali, dzienników budowy i statystyk   Inspektor     91 4245576


Wydruk