przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Miller-Rutkowska
Iwona 
396   fax 91 4245104, 91 4245102 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Dyrektor Biura  
Miluch Bartłomiej  397   91 4245102 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Zastępca Dyrektora Biura  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Drabik Monika  397   91 4245102 Biuro ds. Zamówień Publicznych   Sekretariat BZP   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Góra Grzegorz  395A   91 4245355 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Gruszka Madlena  397B   91 4351109 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Inspektor  
Kaczmarek Małgorzata  397B   91 4245009 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Kosmala Agnieszka  393   91 4245101 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Malanda-Wściseł
Justyna 
394   91 4245108 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Pietrzykowska Magdalena  393   91 4245101 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Wołłejszo Mirella  394   91 4245440 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista  
Zaborska Joanna  395   91 4245355 Biuro ds. Zamówień Publicznych     Główny Specjalista