przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bil-Modranka
Małgorzata 
156   91 4331560 Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego     Kierownik Biura  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Gajewski Krzysztof  157   91 4331559 Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego     Główny Specjalista  
Koziełło Joanna  156   91 4351281 Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego     Główny Specjalista  
Petters Anna  157   91 4331558 Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego     Główny Specjalista