Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Kierownicy Jednostek

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bil-Modranka
Małgorzata 
  Kierownik Biura     91 4331560

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Gajewski Krzysztof    Główny Specjalista     91 4331559
Petters Anna    Inspektor     91 4331558


Wydruk