przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Stolarz Emilia  3159   91 4245312 Biuro Obsługi Urzędu     Dyrektor Biura  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bołtrukiewicz Urszula  P140   91 4351119 Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Kierownik ds. Archiwum  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Tołwińska Natalia  3160   fax  91 4231609, 91 4245312 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. organizacyjnych i świadczeń pracowników   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Bartnik Aleksandra  P140   91 4351126 Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Inspektor  
Głowinkowska Agnieszka  336V   91 4245316 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem   Inspektor  
Nizowicz Joanna  P078   91 4245299 Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Inspektor  
Pałka Aneta  3160   91 4802028 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. planowania i realizacji budżetu oraz rozliczeń finansowych   Główny Specjalista  
Pilawska Małgorzata  336V   91 4245310 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. obsługi socjalnej   Główny Specjalista  
Rosa Izabela  P078   91 4245299 Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Inspektor  
Skrobot Małgorzata  P193   91 4351143 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. obsługi magazynowej   Magazynier  
Sobańska Karolina  P140   91 4351126 Biuro Obsługi Urzędu   Referat ds. archiwum Urzędu   Główny Specjalista  
Tymińska Urszula  P193   91 4351143 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. obsługi magazynowej   Magazynier  
10  Wawruszczak Sylwia  336V   91 4245310 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem   Podinspektor  
11  Żyłowska Urszula  336V   91 4245311 Biuro Obsługi Urzędu   Stanowisko ds. gospodarki pomieszczeniami, środkami trwałymi i wyposażeniem   Główny Specjalista