Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Słodkowska Ewa    Dyrektor Biura     91 4245312, 91 4231691

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Tołwińska Natalia  Stanowisko ds. organizacyjnych i rozliczeń   Inspektor     fax  91 4231609, 91 4245312, 91 4231691

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Broszczak Agata  Stanowisko ds. obsługi archiwum   Główny Specjalista     91 4351126
Okoń Teresa  Stanowisko ds. gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem   Inspektor     91 4245316
Pawlak Wioletta  Stanowisko ds. obsługi archiwum   Podinspektor     91 4351126
Skrobot Małgorzata  Stanowisko ds. obsługi magazynowej   Magazynier     91 4351143
Sobańska Karolina  Stanowisko ds. obsługi archiwum   Główny Specjalista     91 4351126
Stolarz Emilia  Stanowisko ds. obsługi socjalnej i budżetu   Główny Specjalista     91 4245310, fax  91 4231609, 91 4245312, 91 4231691
Tymińska Urszula  Stanowisko ds. obsługi magazynowej   Magazynier     91 4351143
Żyłowska Urszula  Stanowisko ds. gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem   Główny Specjalista     91 4245311


Wydruk