Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Kierownicy Jednostek

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Jurczak Katarzyna    Kierownik Biura     91 4245912

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Kasprzak Marta    Podinspektor     91 4245989
Maculewicz Daria    Inspektor     91 4245911


Wydruk