Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bugajska Beata    Dyrektor Wydziału     91 4245672, 91 4220069
Kowalski Marcin    Zastępca Dyrektora Wydziału     91 4245672, 91 4220069

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Falkiewicz-Szult
Radosław 
Zespół ds. Integracji Społecznej   Kierownik Zespołu     91 4351145
Mirkiewicz Zofia  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej   Kierownik Zespołu     tel./fax 91 4245676
Narożna Alicja  Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
Rogowska Ewa  Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Kierownik Zespołu     91 4245833

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Sarapak Daria  Sekretariat WSS   Podinspektor     91 4245672, fax 91 4245671

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bujel Kamila  Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Inspektor     91 4351184
Chmiel Justyna  Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Podinspektor     91 4245668
Depa Anna  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej   Główny Specjalista     91 4245618
Dyba Agnieszka  Stanowisko ds. projektu pn. .: "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”   Inspektor     91 4245677
Jasiński Maciej  Zespół ds. Integracji Społecznej   Podinspektor     91 4245664
Kamińska Agnieszka  Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Podinspektor     91 4351162
Kaźmierska Marzena  Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista     91 4245670
Klukowska Grażyna  Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista     91 4245673
Kokolus Urszula  Zespół ds. Integracji Społecznej   Podinspektor     91 4351156
10  Lokś Dorota  Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Podinspektor     91 4245675
11  Markiewicz Karolina  Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych   Główny Specjalista     91 4351162
12  Mazurkiewicz Jerzy  Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista     91 4245666
13  Perzyńska Wioletta  Zespół ds. Polityki Zdrowotnej   Główny Specjalista     91 4245674
14  Pilch Elżbieta  Stanowisko ds. projektu pn. .: "Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”   Główny Specjalista     91 4245678
15  Sowała Barbara  Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Inspektor     91 4245679
16  Stosik Edyta  Zespół ds. Integracji Społecznej   Inspektor     91 4245680
17  Swica Barbara  Stanowisko ds. Monitoringu i Pomocy Społecznej   Główny Specjalista     91 4351137
18  Szczyrski Paweł  Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny specjalista     91 4245547
19  Trzebiatowska Kamila  Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista     91 4245895
20  Zmysłowska-Czerwińska
Agnieszka 
Zespół ds. Integracji Społecznej   Główny Specjalista     91 4245063


Wydruk