przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Dyrektorzy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Żbikowski Andrzej  57A   Wydział Spraw Obywatelskich     Dyrektor Wydziału  
Frankowska Anna  56   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora Wydziału  
Gawron Agnieszka  58   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora  
Pawlik Rafał  07   Wydział Spraw Obywatelskich     Zastępca Dyrektora ds. Filii  

Kierownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Galikowska Ariadna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Kierownik Referatu  
Jagiełło Irena  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Kierownik Referatu  
Jurkiewicz Agnieszka  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Kierownik Referatu  
Kusz Monika  24A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Kierownik Referatu  
Majdańska Joanna  29   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Kierownik Referatu  

Sekretariaty

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Dobrowolska Monika  57   91 4245000 Wydział Spraw Obywatelskich   Sekretariat WSO   Podinspektor  
Maksymowicz Agnieszka  57   Wydział Spraw Obywatelskich   Sekretariat WSO   Główny Specjalista  

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Pokój Telefon Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko
Adamowska Natalia  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności    Główny Specjalista  
Balcer Joanna   62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
Baran Sylwia  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Młodszy Referent  
Bartoszewicz Małgorzata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności    Inspektor  
Bączkiewicz Marcin  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
Bąk Agnieszka  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Główny Specjalista  
Bernat Monika  54A   Wydział Spraw Obywatelskich   Biuro rzeczy znalezionych   Główny Specjalista  
Białoń Joanna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności    Inspektor  
Bogaczyk Aneta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
10  Chub Olga  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
11  Cocek-Zaborska
Renata  
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
12  Dziekan Katarzyna  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Inspektor  
13  Fijoł Magdalena  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Główny Specjalista  
14  Fiszer Katarzyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
15  Flisek Marta  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
16  Gałązka Kinga  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Referent  
17  Gawęda Krzysztof  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
18  Gozdalik Izabela  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
19  Góraj Sylwia  23   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Podinspektor  
20  Greszta Iwona  24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
21  Gruszka Dżesika  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
22  Grzeszek Wanesa  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
23  Hajdamowicz Jolanta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
24  Hancyk Justyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
25  Hasinec Anna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Inspektor  
26  Jachym-Tyloch
Elżbieta 
54   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
27  Jemilianowicz Małgorzata  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
28  Kacprzak Marcin  28   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
29  Kamińska-Andrzejczak
Agnieszka 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
30  Karwacka Agnieszka  53   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
31  Kawałkiewicz-Bauer
Anna 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
32  Kilian Dorota  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
33  Klukowska Beata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
34  Kopczyńska-Sawoń
Beata 
52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
35  Kopeć Małgorzata  55   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
36  Kotowska Marta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
37  Kozak Adriana  55A   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
38  Krasuska-Rydzoń
Agnieszka 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Referent  
39  Krych Urszula  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
40  Kujawska Marta  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
41  Kuszyńska Magdalena  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
42  Kwiatek Remigiusz  23   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
43  Langner Karolina  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności    Główny Specjalista  
44  Langner Milena  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
45  Lelo Sara  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
46  Łapiak Małgorzata  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Referent  
47  Łukowska Ilona  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Podinspektor  
48  Mach Beata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności    Inspektor  
49  Maciejowska-Szulińska
Agnieszka 
50   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
50  Maczewski Krzysztof  53   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Inspektor  
51  Matusow Sylwia  24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
52  Matuszewska Aleksandra  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
53  Michalska Dagmara  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Inspektor  
54  Miszczuk Marzena  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
55  Młynarska Wioletta  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
56  Mrozek Marzena  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Podinspektor  
57  Muszyńska Joanna  55   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
58  Muszyńska-Kodrzycka
Monika 
24   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
59  Napiontek Hanna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
60  Niewiadomski Robert  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
61  Nowacka Patrycja  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
62  Oślizło Krzysztof  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
63  Pałosz Wiesława  50   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Główny Specjalista  
64  Pielechowska Paulina  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
65  Piwowarska Hanna  27   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
66  Piwowarska Małgorzata  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
67  Podkowińska Joanna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
68  Ptasznik-Wojciechowska
Małgorzata 
20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Podinspektor  
69  Rachoń-Wójcik
Magdalena 
62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Inspektor  
70  Rakowska Anna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
71  Rąglewska Ewa  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
72  Reszka Agnieszka  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Podinspektor  
73  Rezmer Magdalena  28   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Inspektor  
74  Rodacka Katarzyna  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Inspektor  
75  Rudy Joanna  61   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Praw Jazdy   Inspektor  
76  Stachy Monika  47a   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowisko ds. postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji pojazdów   Główny Specjalista  
77  Stolarczyk Nela  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
78  Stolarczyk Rafał  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
79  Sucherski Waldemar  54   Wydział Spraw Obywatelskich   Stanowiska ds. postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji ludności   Główny Specjalista  
80  Szałek Beata  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
81  Szczęśniak Włodzimierz  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Inspektor  
82  Szot Małgorzata  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
83  Szydłowska Elżbieta  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
84  Świątek Sylwia  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
85  Taudul Bożena  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Podinspektor  
86  Trzepańska Iga  54A   Wydział Spraw Obywatelskich   Biuro rzeczy znalezionych   Inspektor  
87  Tudrujek Emilia  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
88  Urynowicz Agata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
89  Wąsowska Beata  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Inspektor  
90  Węsierska Monika  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Inspektor  
91  Wiśniewska Katarzyna  47   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Podinspektor  
92  Wojciechowska Krystyna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
93  Wolano Anna  20   Wydział Spraw Obywatelskich   Filia – stanowiska rejestracji pojazdów i praw jazdy   Główny Specjalista  
94  Wójcik Barbara  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista  
95  Wróblewska Katarzyna  51   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
96  Zajdel Agnieszka  Archiwum WSO   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Dowodów Osobistych   Główny Specjalista  
97  Zajdel Małgorzata  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Główny Specjalista  
98  Zubiak Dorota  52   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Pojazdów   Główny Specjalista  
99  Żurawska Emilia  46-46A   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Ewidencji Ludności   Podinspektor  
100  Żywuszko Anna  62   Wydział Spraw Obywatelskich   Referat Rejestracji Pojazdów    Główny Specjalista