Jednostki organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Kierownicy Jednostek

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Kalina-Dzwonkowska
Anna 
  Kierownik Biura     91 4351270

Pracownicy

Lp. Nazwisko i imię Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Jadczak Alicja  Stanowisko ds. informacji publicznej   Główny Specjalista     91 4245087
Zwolińska Adriana  Stanowisko ds. informacji publicznej   Główny Specjalista     91 4351296


Wydruk