panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Grunty

Numer Tytuł procedury
WZiON-I Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WMiRSPN-II Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu dożywotniego użytkowania lub gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą lub emeryturę
WZiON-II Nabycie zabudowanej działki gruntu w drodze przetargu
WMiRSPN-XII Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
WMiRSPN-XIII Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XIII Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne)
WZiON-XIV Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej
WZiON-XV Bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
WZiON-XVI Zamiana nieruchomości gruntowych
WZiON-XXXII Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XXXVI Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XLV Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

Wydruk