przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Żłobki i kluby dziecięce

Numer Tytuł procedury
WSS-III Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-V Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od warunków sanitarno-lokalowych oraz przeciwpożarowych w przypadku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-VI Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-VII Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-VIII Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
WSS-XI Wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
WSS-XII Zmiana danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów
WSS-XIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym
WSS-XVII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na odstąpienie od wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej, w żłobku w przypadku, gdy liczba dzieci przekroczy 20 w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WSS-XVIII Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przekroczenie maksymalnej liczby miejsc opieki/ przekroczenie maksymalnej liczby dzieci , którą może opiekować się opiekun, w związku z zapewnieniem opieki dzieciom będącym obywatelami Ukrainy
WSS-XIX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na przyjęcie dzieci poniżej 1 roku życia (od 20 tygodnia życia), będącymi obywatelami Ukrainy do klubu dziecięcego
WSS-XX Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin zgody na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy
WSS-XXI Zmiana danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych / wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających prowadzonym przez Prezydenta Miasta Szczecin dotyczący miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy